ПОДДРЪЖКА НА ИМОТ И УПРАВЛЕНИЕ

Особено внимание се отделя на поддръжката и подобряването на функционирането на инфраструктурата на комплекса – общите и зелените площи, басейните и спортните площадки.

Нашата фирма осигурява целогодишна поддръжка на съоръженията, инфраструктурата и зелените площи в общата територия на комплекса Victoria Residences. Това включва:

 • Управление на 5 затворени комплекса с повече от 100 сгради
 • Поддръжка на инфраструктурата и общите части на площ от повече от 60 000 квадратни метра, включително пътища, канализация, ел.инсталации, басейни, детски площадки и зелени площи.

Всички собственици са длъжни да заплащат такса обслужване и поддръжка в зависимост от размера на имота си. В споразумението се посочва точната сума на таксата, и списък на предлаганите услуги за поддръжка, както и основните  правила за вътрешен ред, които трябва да се спазват.

Victoria Residence предлага следните услуги:

 • Поддръжка на зелените площи;
 • Почистване на общите части;
 • Поддръжка на общата канализация;
 • Поддръжка на басейните;
 • Управление на комплекса;
 • Услуги, предоставяни от мениджъра, който отговаря за връзките с клиентите;

В таксата за обслужване на комплекса, не влиза ремонтът на частната собственост, подмяната на ел.инсталациите във вилите, заплащането на данъците или другите разходи, свързани с недвижимия имот.

Съгласно българското законодателство, тези разходи се заплащат от собствениците на имотите. Victoria Residence може да извършва плащания от ваше име, само след ваше нареждане.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТА

Victoria Residence може да ви предостави услуги по управление на имота и отдаване под наем.

 • Почистване
 • Градинарски и ландшафтни услуги
 • Ремонтни дейности
 • Управление на отдаване под наем