УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
ПРОЦEДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА
VICTORIA RESIDENCES – УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Стандартен план на плащане за готови къщи:

 • Капаро (Депозит) – 2000 € в деня на приемане на офертата
 • Подписване на предварителен договор за покупко-продажба – 10 дни от датата на приемане на офертата
 • 30% – 30 дни от датата на подписване на предварителния договор за покупко-продажба
 • Остатъкът от сумата се заплаща на 3-4 вноски в рамките на следващите 6 – 12 месеца, съгласно сключения договор за покупко-продажба
 • Прехвърляне правото на собственост се извършва при заплащане на 100% от дължимите суми.

План на плащане за къщи в строеж:

 • Капаро (Депозит) – 2000 € в деня на приемане на офертата
 • Подписване на предварителен договор за покупка – 10 дни от деня на приемане на офертата
 • 10% – 30 дни от подписването на предварителния договор за покупко-продажба
 • Остатъкът – индивидуални планове за плащане в рамките на следващите 12 – 18 месеца.
 • Прехвърляне правото на собственост се извършва при заплащане на 100% от дължимите суми.
ПРОЦEДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА

Процесът на закупуване на имот е много опростен.

 1. Плащане на депозит и подписване на предварителен договор за покупка.
 2. Плащане на остатъка от сумата по банков път.
 3. Подписване на нотариалния акт при местен нотариус.

Списък на документи, необходими за прехвърляне на собствеността:

 1. Нотариален акт на земята, върху която е построена сградата.
 2. Кадастрална схема на имота.
 3. Актуална данъчна оценка на имота.
 4. Протокол за степен на завършеност издаден от съответните служби.
 5. Удостоверение за липса на тежести издавано от Агенцията по вписванията към Имотния Регистър.
 6. TНеобходимите декларации от всяка от страните:
  • Декларация за гражданско състояние
  • Декларация за произхода на средствата за покупката на имота
  • декларация за липса на данъчни задължения за продавания имот.
 7. Пълномощно в случай, че някоя от страните не може да присъства при изповядването на сделката лично.
 8. Документи за платени данъци, фактури издадени от ВиК и ЕВН, в случаите, когато е необходимо.
 1. Нотариален акт на земята, върху която е построена сградата.
 2. Кадастрална схема на имота.
 3. Актуална данъчна оценка на имота.
 4. Протокол за степен на завършеност издаден от съответните служби.
 5. Удостоверение за липса на тежести издавано от Агенцията по вписванията към Имотния Регистър.
 6. TНеобходимите декларации от всяка от страните:
  • Декларация за гражданско състояние
  • Декларация за произхода на средствата за покупката на имота
  • декларация за липса на данъчни задължения за продавания имот.
 7. Пълномощно в случай, че някоя от страните не може да присъства при изповядването на сделката лично.
 8. Документи за платени данъци, фактури издадени от ВиК и ЕВН, в случаите, когато е необходимо.

Victoria Residences подготвя всички необходими документи за изповядването на сделката.

Адвокатът изготвя и изпраща проекта на нотариалния акт на купувача за преглед и въпроси най-малко една седмица преди датата на подписване.

ОБРАТНО В НАЧАЛОТО