БЪЛГАРИЯ И ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

Българската държава, създадена на Балкански полуостров през 681 година, е единствената държава в Европа, която не е сменила името си през вековете. През Средновековието тя е с граници на три морета – Черно море, Бяло море и Адриатическо море. Тогава е била третото държавно обединение на стария континент след Рим и Византия. По нашите земи през 9 век е създадена и българската азбука, която по-късно става славянска. През 867 българският език става един от четирите, на които според каноните на Християнската църква може да се извършва свето богослужение. Днес България е пълноправен член на Европейския съюз и в нейната Конституция и законодателство са заложени принципите на съвременната демокрация. Икономиката е пазарна, отворена, с добре оформен частен сектор и малък брой държавни предприятия. От 1996 г. Република България е член на Световната търговска организация. Страната ни се характеризира с икономическа, политическа и финансова стабилност. Кредитният рейтинг на България за 2012 г. е А-2, което е едно от високите нива в скалата за икономическата, финансовата и социалната характеристика на държавите по света. Вече повече от 1300 години България има стратегическа географска позиция. Тя е мост между Европа и Азия. Достъпът до пазари с над 560 милиона потребители е подчертано либерален. Най-ниския корпоративен данък в ЕС, равен на 10% е събиран в България, а за региони с висока безработица, ставката е нулева. Вносът на оборудване за инвестиционни проекти над 5 млн. евро е освободен от ДДС за период от 2 години. Данъкът върху дивиденти и ликвидационни квоти при източника е 5%, а за компании от ЕС е 0%. Законодателството предвижда и възможност за приспадане на разходите за изследователска и рразвойна дейност. Всичко това, наред с макроикономическата и финансова стабилност, качествена работна ръка и отличния климат и природа, определя България като много добра среда за чуждестранни инвестиции. Освен традиционно развитото си екологично земеделие, основен стратегически приоритет на България е развитието на туристическия отрасъл на нейната икономика. Затова спомагат природните дадености – зимните места за отдих и почивка в българските планини и най-вече летните курорти на българското Черноморие, отдавна известни в цяла Европа. Като туристическа дестинация за морска почивка, Българя неизменно е в челната осмица, като нейните предимства са ниските цени на туристическите услуги, доброто обслужване, развитите комуникации и инфраструктура, множеството и добре оформени курорти по българското Черноморие, великолепните южни плажове, богатото историческо наследство и природни дадености. Още от времето, когато днешната територия на България е римска провинция, тя е известна със своите лечебни минерални извори, с прекрасния си климат, а според неформалната наука тук се намира втория енергиен център на планетата, след този в Тибет.